Ιερο του Δήλιου Απόλλωνα

Με θέα προς τη Δήλο, έξω από την Παροικιά,  βρίσκεται το  ιερό του Απόλλωνα και της ‘Άρτεμης. Ονομάζεται Δήλιον, διότι είναι απέναντι από το ιερό νησί της Δήλου. Το ιερό ιδρύθηκε στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. και συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στη βόρεια πλευρά του αρχαϊκού ναού χτίστηκε ένας άλλος ναός από μάρμαρο προς τιμή της Άρτεμης της αδελφή του Απόλλωνα.

Μεταξύ των άλλων ερειπίων που υπάρχουν στο χώρο του Δηλίου, ανακαλύφθηκε και ένα αρχαίο νεκροταφείο που χρονολογείται από το 3000 π.Χ..Κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν θραύσματα από κολοσσικό άγαλμα της Αρτέμιδος και άγαλμα Κόρης που χρονολογήθηκε γύρω στο 360 π.Χ., το οποίο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου.