Ιστορικό και Λαογραφικό μουσείο | Συλλογή Όθωνα Κάπαρη

Στο Ιστορικό και Λαογραφικό μουσείο της Πάρου το οποίο βρίσκεται πολύ κοντα στην πλατεία της Νάουσας στεγάζεται η προσωπική Συλλογή του Όθωνα Κάπαρη (επιφανούς ιατρού της Πάρου), την οποία κληροδότησε στην Κοινότητα της Νάουσας. Περιλαμβάνει αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού, αρχαία νομίσματα, χάρτες, ναυτικά αντικείμενα, ιστορικά βιβλία, εργαλεία των κατοίκων, ναυτικά είδη καθώς και φωτογραφίες που είχε τραβήξει  στην Νάουσα την δεκαετία του 50’.

Η Συλλογή περιλαμβάνει ακόμη βιβλιοθήκη με σπάνιες εκδόσεις μονογραφιών και καταλόγων, πλούσιο φωτογραφικό αρχείο της δεκαετίας του ’50, που φωτογράφισε ο ίδιος, αλλά και νομίσματα, χάρτες και πληθώρα αντικειμένων καθημερινής ζωής από τις Κυκλάδες και άλλες περιοχές του νησιωτικού Αιγαίου.

Νάουσα, Πάρος

Τηλ: 2284053453