Τι ισχύει στα εστιατόρια το φετινό καλοκαίρι

Έναν πλήρη οδηγό για τη νέα πραγματικότητα στα εστιατόρια, που άνοιξαν μετά την πανδημία του κορονοϊού στις 25 Μαΐου, εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ). Σκοπός ήταν και παραμένει να δοθούν απλές οδηγίες για το «πώς θα τρώει ο κόσμος».

Κάποια από τα μέτρα που πρέπει να γνωρίζετε…

Τήρηση των αποστάσεων με αναδιάταξη του εργασιακού χώρου και αναδιοργάνωση των τραπεζοκαθισμάτων των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, με βάση τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων.

Ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών.

Τοποθετείται ένα αντισηπτικό στη θέση του ταμία και ένα στη θέση του πελάτη.

Απαιτείται σήμανση στο δάπεδο για την οριοθέτηση αποστάσεων, για την αποφυγή σχηματισμού ουράς πελατών, και πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος για συνεχή εποπτεία.

Τοποθετείται plexiglas αν κρίνεται αναγκαίο.

Προτροπή να χρησιμοποιούνται οι σκάλες και να αποφεύγονται οι ανελκυστήρες στο μέτρο του δυνατού.

Ανάρτηση πινακίδων ενημέρωσης – υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα για όλους τους χώρους.

Αερισμός όλων των χώρων και αποφυγή συνωστισμού των ατόμων σε κλειστούς χώρους, χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα.