Γλυφά

Κοντά στο χωριό Δρυός, στην ανατολική πλευρά του νησιού βρίσκεται η παραλία Γλύφα, που διαθέτει και ένα µικρό lounge beach bar. Τα νερά της είναι ήρεμα και ζεστά.