Ιερο του Δήλιου Απόλλωνα

Με θέα προς τη Δήλο, έξω από την Παροικιά,  βρίσκεται το  ιερό του Απόλλωνα και της ‘Άρτεμης. Ονομάζεται Δήλιον, διότι είναι απέναντι από το ιερό νησί της Δήλου. Το ιερό ιδρύθηκε στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. και συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στη βόρεια […]